STALLEX 2018

STALLEX 2018

 •   تــــاریــــخ:    ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ الی ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
 •   مــــکـــــان:   تهران، نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب
 •   تـوضیحـات :

  برگزاری هر رویدادی به لحاظ اقتصادی و اجتماعی تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت خود را به همراه خواهد داشت اما نکته مهمتر در رویداد استالکس که برای اولین بار در ایران با این موضوع برگزار شد،

  انتظار فراتر می رود و مهمترین دستاوردی که می توان از این رویداد انتظار داشت آشنایی با دستاوردهای نوین جهانی در صنعت نمایشگاهی است که این خود به تنهایی می تواند فاصله صنعت نمایشگاهی را با استانداردهای جهانی به حداقل ممکن برساند.

  حضور شرکت های خارجی در این رویداد برگزاری کارگاههای آموزشی نشست B to B بین فعالان صنعت نمایشگاهی، آشنایی با به روزترین فناوری های مرتبط به حوزه نمایشگاه، شناسایی پتانسیل ها و نقاط ضعف صنعت نمایشگاهی ایران و در نهایت ایجاد فرصت در جهت هم اندیشی وصنفی از مهمترین دستاوردهای مورد انتظار از رویداد استالکس می باشد.

  در این رهگذر ، با شناسایی فرصت ها و تهدیدها ی صنفی می توان به ایجاد اشتغال و پررنگتر شدن خدمات نمایشگاهی که تا کنون به صورت جدی به آن ها پرداخت نشده است امیدوار شد. نمونه بازر این ضعف ها، که در اولین برگزاری استالکس منتج شد، نبود شرکتهای بازاریابی و جذب مشتریان ( event marketing) در حوزه نمایشگاهی است. شرکت های تامین کننده تجهیزات نمایشگاهی به صورت سنتی ارائه خدمات می دهند حال آنکه همین تجهیزات و مبلمان و اکسسوار نمایشگاهی به لحاظ اجرایی نقش مهمی در برگزاری رویداده بر عهده دارند.

ثبت نام غرفه دار

ثبت نام بازدید کننده

ثبت نام در زیر رویداد

ثبت نام در نشستهای B2B

اعلام آمادگی : ارائه سمینار / کارگاه آموزشی /...

ورود مشارکت کنندگانشروع

٢ شهریور ١٣٩٧

فیلتر
تست رویداد
شروع:
01:20
پایان:
04:30
ظرفیت:
15
مبلغ:
رایگان
مشاهده ثبت نام پیگیری ثبت نام

۴ شهریور ١٣٩٧

فیلتر
تست رویداد
شروع:
17:30
پایان:
18:30
ظرفیت:
15
مبلغ:
رایگان
مشاهده ثبت نام پیگیری ثبت نام
پایان