چه کسانی در استالکس گرد هم می آیند؟

 

 • آژانس مسافرتی فعال در زمینه تورهای نمایشگاهی 
 • شرکت‌های سرمایه گذاری در حوزه نمایشگاه
 • تولیدکنندگان نئوپان و رنگ و دیگر متریال نمایشگاهی 
 • کانون آگهی مرتبط با حوزه نمایشگاه و چاپ کتاب‌های نمایشگاهی
 • خبرگزاری‌های نمایشگاهی 
 • ارائه دهندگان متریال جدید نمایشگاهی 
 • تولیدکنندگان سازه‌های پیش ساخته مانند space  و اکتانورم و پاپ آپ و ...
 • برگزارکنندگان رویدادهای نمایشگاهی 
 •  
 • غرفه سازان 
 • تولیدکنندگان سازه‌های پیش ساخته ترکیبی
 • ارائه دهندگان تجهیزات نمایشگاهی 
 • ارائه دهندگان تبلیغات محیطی نمایشگاهی و تلویزیون‌های شهری 
 • تامین منابع انسانی نمایشگاهی   
 • اتاق های  بازرگانی
 • مراکز آموزشی مرتبط 
 • شرکت های فعال در زمینه بازاریابی نمایشگاهی